Brannsikring

BOIT ønsker å være din samarbeidsparter for en effektiv brannsikring av ditt prosjekt eller eiendom.

BOIT utfører brannsikring av små og store tekniske gjennomføringer, sikring av dører og vinduer med brannkrav, bygging av brannvegger i tre og gips samt brannmaling og isolering av stålkonstruksjoner. Vi benytter sertifiserte produkter etter oppsatte anvisninger.

BOIT kan koordinere utførelsen etter øvrig fremdrift og delta på bas- og byggemøter for at brannsikring skal bli en integrert og planmessig del av utførelsen. BOIT utfører arbeid på store og små nybygg og rehabiliteringsprosjekter. BOIT er en naturlig samarbeidspartner for drift av næringseiendommer som handel, kontor og hotell.

Den enkelte medarbeider har opplæring i nødvendig egenkontroll og føring av arbeidslister. Listene inkluderer full oversikt over hva som er utført, type og mengde med materiell som er medgått.

Ved ferdigsstillelse av deler eller hele arbeidet gjennomfører vi en sluttkontroll i tillegg til operatørens egenkontroll. Alle gjennomføringer blir merket på plassen og registrert. BOIT har utarbeidet et presist og lettfattelig dokumentasjons- og sporingsverktøy som sikrer nødvendig dokumentasjon av utført arbeid. Dokumentasjonen arkiveres hos oss i 10 år. Dokumentasjon som er nødvendig for oppdragsgiver tilpasses prosjektet. Brannsikring reduserer risiko for spredning av brann etter gjeldende krav. BOIT utfører brannsikring på alle typer bygg.

BOIT leverer og monterer brannsikring kun med sertifiserte produkter innen:

  • Fugemasse
  • Gipsmørtel
  • Rørmansjetter for PVC-rør
  • Ettertrekkssystemer for kabel
  • Brannplater
  • Steinull

Se utfyllende produktdatablader, godkjennelser og monteringsanvisninger:

www.protecta.no     www.rockwool.no     www.glave.no